Meer data leidt niet tot betere keuzes
12 juli 2023 
in Nieuws

Meer data leidt niet tot betere keuzes

In deze tijd hebben we toegang tot een ongekende hoeveelheid data. Gek genoeg slagen we er niet in om betere keuzes te maken op basis van die data. Dit fenomeen wordt ook wel de dataparadox genoemd. Hoe komt dit en wat kun je doen om die data beter te benutten? 

Er zijn allerlei oorzaken die ten grondslag liggen aan dit fenomeen. Ik licht er 3 uit:

1. Data overwhelm

1 van de belangrijkste redenen is dat medewerkers simpelweg overweldigd raken door de hoeveelheid en complexiteit van data. Zonder grondige analyse en interpretatie blijft data onontgonnen terrein. Daarnaast is data vaak versnipperd en verspreid over verschillende systemen, waardoor het medewerkers veel moeite kost om inzichten te halen uit die data. 

2. Gebrek aan expertise

Dat brengt me op een tweede oorzaak: een gebrek aan data-expertise. Het analyseren en interpreteren van data vereist specifieke vaardigheden en kennis. Data zonder context kan misleidend zijn en leiden tot verkeerde interpretaties, net als onjuiste of verouderde data. Data-analisten spelen dus een cruciale rol bij het omzetten van ruwe gegevens in bruikbare inzichten en het ondersteunen van besluitvorming op basis van die inzichten. 

3. Onderbuikgevoel

Zelfs als je organisatie beschikt over de benodigde data-expertise, kunnen veel besluiten nog steeds gemaakt worden op onderbuikgevoel. We zijn immers van nature geneigd om te vertrouwen op onze intuïtie, ervaring en persoonlijk overtuigingen. Ook kan hiërarchie een rol spelen. Stimuleer een datagedreven cultuur waarin medewerkers worden aangespoord om de kracht van data te benutten, boven hun onderbuikgevoel.

Baseer je keuzes op feiten

Bij innovatieprocessen in FMCG-bedrijven speelt punt 3, onderbuikgevoel, nog steeds een grote rol. Een valkuil is dat innovatieteams geneigd zijn om verliefd te worden op hun eigen product. 

Daarnaast moeten we kritisch op de manier waarop data wordt verzameld via marktonderzoek. In veel onderzoeken wordt gevraagd naar meningen van consumenten, terwijl die vaak geen voorspeller zijn van het consumentengedrag. 

Het is niet voor niets dat 80% van alle innovaties in FMCG faalt. Baseer je keuzes dus op feiten in plaats van meningen van consumenten. Lees hoe Tetra Pak dit in de praktijk brengt. 

 

Over de schrijver
Theo Toering is Founder & Managing Director of Bamboo Brands B.V.
Reactie plaatsen