Positieve ontwikkelingen in FMCG anno 2023
10 oktober 2023 
in Nieuws

Positieve ontwikkelingen in FMCG anno 2023

Als innovatie-expert ben ik vaak kritisch op de manier waarop FMCG-bedrijven innoveren. Echter, er zijn natuurlijk ook positieve ontwikkelingen die we in deze sector moeten omarmen. In deze nieuwsbrief licht ik er 3 uit. 

1: gezondheid en transparantie

Ten eerste is het mooi om te zien dat fabrikanten steeds meer aandacht besteden aan het ontwikkelen van gezonde en duurzamere producten. Hiermee geven fabrikanten niet alleen antwoord op de veranderende behoefte van de consument, maar het benadrukt ook hun maatschappelijke rol, die groter zal worden.

Een ontwikkeling die hiermee samenhangt is dat bedrijven ook meer investeren in transparante communicatie, bijvoorbeeld via claims op verpakkingen en ingrediënten. Zoals uit een recent onderzoek is gebleken, zijn consumenten sceptisch over duurzaamheidsclaims*. Consumenten prikken door greenwashing heen en fabrikanten die zich hieraan schuldig maken, krijgen hierdoor negatieve publiciteit.

2: innovaties krijgen meer kansen

Een andere ontwikkeling die mij positief stemt, is dat nieuwe concepten de laatste tijd meer kansen krijgen bij retailers. Het aantal nieuwe producten dat jaarlijks wordt opgenomen in de schappen, stijgt gestaag. Retailers lijken meer open te staan voor innovatie dan ooit. Dit biedt (nieuwe) merken meer kansen om te groeien in een competitieve markt.

3: alternatieve onderzoeksmethoden

Tot slot zie ik de laatste jaren een verschuiving in de manier waarop fabrikanten onderzoeksmethoden benaderen tijdens het innovatieproces. Nog niet zo lang geleden vertrouwden fabrikanten volledig op traditionele onderzoeksmethoden, die niet altijd betrouwbare inzichten bieden. Het is mooi om te zien dat fabrikanten nieuwe methoden inzetten om feiten over consumentengedrag te achterhalen.

De stem van de consument

Wat deze drie ontwikkelingen gemeen hebben, is dat ze fabrikanten ertoe aanzetten om beter te luisteren naar de stem van de consument. In een tijd waarin nog steeds 80% van alle productinnovaties mislukt, zijn deze veranderingen cruciaal. Als fabrikanten deze ontwikkelingen omarmen, kunnen zij duurzamer en succesvoller innoveren.

Vond je dit interessant?

Dan heb ik een tip voor je. Beluister ook eens De FMCG Innovatie Podcast. Hier hoor je leuke innovatieverhalen van vakgenoten uit de FMCG-branche.

Bron:

*Autoriteit Consument & Markt

Over de schrijver
Theo Toering is Founder & Managing Director of Bamboo Brands B.V.